• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ktokolwiek z nas kiedyś odejdzie. Nie da się tego ani przewidzieć ani zaplanować. Śmierć dotyczy jakiegokolwiek człowieka, nie ma tu znaczenia czy jest to bamber, górnik lub figura realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi zabezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek pogrzebowy. Rzecz jasna taki zasiłek należy się rodzinie martwego, a konkretnie mówiąc osobie, która pokryła wydatki pogrzebu – pomoże tutaj usługi pogrzebowe. Jeśli wydatki pogrzebu pozostały pokryte przez wyżej wymienione osoby wówczas to im zwracane są finanse wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wielkość takiego zasiłku nie może naruszać wskazanej sumy. W przypadku, gdy wydatki pogrzebu pokrywane są przez jednostki, organizacje lub osoby niespokrewnione wtenczas wysokość zasiłku żałobnego jest równa poniesionym, udokumentowanym wydatkom, nie przekraczającym jednakże wyznaczonej ustawowo sumy. W przypadku niedostarczenia niezbędnych zaświadczeń niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Powinniśmy w związku z tym zapoznać się z wiadomościami o tym, jakie dokumenty dostarczyć, w jakim terminie, do którego urzędu.

Categories: Usługi

Comments are closed.